Přínosy a Váš zisk

Přínosy pro firmu, společnost

v každou chvíli vidíte každé své konkrétní vozidlo, vidíte zobrazení jeho aktuální polohy a důležitých parametrů

máte trvalý dohled nad pohybem vozidel se současnou archivací dat k pozdějšímu použití
získáváte ihned přehled o volných kapacitách k jejich okamžitému využití
jste upozorněni na odjezdy a příjezdy (zda podle plánu) v reálném čase
máte detailní přehled o již projetých trasách
je zajištěna vysoká bezpečnost posádek, vozidel a nákladu
můžete využít různých čidel a senzorů ke sledování dalších aktivit
potěší Vás vysoká úspora v telekomunikačních platbách
zaznamenáte snížení nákladů za opravy a servis vozidel šetrnějším způsobem jízdy
získáte automaticky zpracované výkazy cest za Vámi zvolené období (den, týden, měsíc, rok,...)
zcela určitě dojde ke snížení přesčasových hodin posádek vozidel
stejně tak dojde ke snížení výdajů na cestovné a stravné v tuzemsku a v zahraničí
téměř vyloučíte černé jízdy v tuzemsku i v zahraničí
podstatně klesnou Vaše náklady na palivo, a to nejen sníženým počtem ujetých kilometrů…
budete překvapeni snížením počtu najetých kilometrů
zvýšením celkové akceschopnosti získáte více plateb od zákazníků za vyšší výkony
vidíte způsob jízdy řidičů s Vašimi vozidly

 

je prokázáno, že dojde ke snížení četnosti dopravních nehod o 30%
doslova příjemná je uživatelsky jednoduchá práce se základnovou stanicí v sídle společnosti
systém C-Track pracuje ve vozidle automaticky, řidič nemůže jeho funkci nijak ovlivnit.
   
Operativní řízení

Plánování:
Cestu každého vozidla můžete předem naplánovat a zadat do základnového systému C-Track. Ten Vás vždy v reálném čase upozorní, pokud se naplánované odchyluje od skutečnosti. Například na vjezd Vašeho vozidla do předem definované oblasti, aby zákazník mohl být telefonicky vyrozuměn o přesném příjezdu k vykládání (nakládání) - "just in time". Totéž platí při opouštění zadané oblasti. Automaticky je signalizován například přechod hranic, průjezd určitým městem či Vámi označeným místem.
Každé odbočení z naplánované trasy vyvolá "poplach" na základně
.

Bezpečnost:
Přímý kontakt s vozidly zvyšuje bezpečnost posádek, vozidel a nákladu na maximum. Navíc lze připojit další funkce jako například alarm, spínače dveří kabiny nebo nákladového prostoru, respektive další bezpečnostní funkce - zde úmyslně nepopisované.
Způsob jízdy:
Máte k dispozici vždy přímý pohled do způsobu jízdy každého jednotlivého řidiče, (dodržení trasy, rychlosti, ...), dodržení doby povinných přestávek (informaci získáte jen Vy, nikdo jiný!) a všech zastávek cestou.
Ihned jste informováni například o startu, zastavení, překročení maximální rychlosti, příliš prudkém brždění a dalších, Vámi předvolených dějích. Náš systém C-Track také zobrazuje a současně archivuje průběh rychlosti každého vozidla v každé jednotlivé minutě i graficky.

(Ukázka Rychlostního grafu)
Přeprogramování na dálku:
Všechny parametry, určené k dodržování řidičem vozidla, lze ze základny na dálku kdykoli libovolně změnit, a to buď individuálně v každém vozidle nebo stejně a najednou pro všechna vozidla (skupinu).

Komprese SMS

Praktickým výsledkem unikátní komprese informací systému C-Track pro přenos SMS jsou značné telekomunikační úspory. Pouze C-Track umí vyslat v jedné jediné "SMS zprávě" 26 kompletních zaměření. Každé "zaměření" obsahuje stav vozidla (jede, stojí), čas, přesnou polohu vozidla, rychlost a ujetou vzdálenost.
Například při požadavku na informaci o poloze vozidla každých 5 minut a při době provozu Vašeho vozidla 24 hodin denně - zaplatíte v tuzemsku pouze 16,50 Kč Eurotelu nebo 11 Kč T-mobile.
Při cestách Vašich vozidel do zahraničí se poplatky za SMS (tzv. roaming) liší podle zemí. Čím vyšší jsou však kde tyto poplatky, tím více peněz ušetříte díky vysoké kompresi informací, obsažených v jedné "zprávě SMS " systému C-Track.


Využití GPRS 

Při pohybu vozidel v rámci ČR je výhodné využití přenosu dat pomocí technologie GPRS.
Měsíční objem přenesených dat je přibližně 2MB za které v tuzemsku zaplatíte cca 150 Kč
Samozřejmostí je volba operátora, kde lze GPRS využívat, aby nedocházelo ke zbytečným nákladům na komunikaci v roamingu. 

Proč se rozhodnout právě pro C-Track?

Systém byl vyvinut a je vyráběn v Holandsku, v zemi vyspělé dopravní elektroniky. Holandská firma DigiCore Europe se zabývá tématikou řízení vozových parků po celém světě už více než 20 let. Ekoenergie Praha s.r.o. s touto firmou při vývoji systému C-Track spolupracovala a dále spolupracuje. Funkce systému proto odpovídají požadavkům zákazníků českého trhu.

Našim novým partnerům proto nehrozí nebezpečí nákupu neověřeného výrobku, či snad dokonce ještě na nich zkoušeného, což se i v České republice jinak stává často.

Stále více zákazníků svěřuje své zboží k přepravě těm dopravcům, kteří jsou vybaveni on-line družicovým sledováním vozidel.

Využijte možnosti dotazu na této stránce

Nové zdroje Vašeho zisku

Vaše jednorázová investice do pořízení spolehlivého systému C-Track zajistí Váš náskok před konkurencí, bude mít pro Vaši firmu trvalý finanční a organizační přínos, pořizovací náklady se vrátí během několik málo měsíců.

Váš skutečně nový zisk přichází z následujícího:

zvýšení produktivity práce zaměstnanců
zvýšení příjmů za více přeprav, více servisních či jiných zásahů
značná úspora telekomunikačních nákladů
snížení počtu až dosud najížděných kilometrů
omezení černých jízd na minimum
snížení spotřeby paliva nejméně 10 %, velmi pravděpodobně více
snížení přesčasových hodin pracovníků
pokles nákladů na stravné a zahraniční diety posádek
snížení nákladů na servis a opravy Vašich vozidel
snížení administrativních nákladů
snížení pojistného za vozidla
další úspory a zisky, plynoucí ze specifických činností Vaší firmy

Využijte stránky Vaše dotazy a kontaktujte nás E-mailem.

Zveme Vás k osobní návštěvě v sídle naší společnosti, kde systém C-Track uvidíte v činnosti na vlastní oči před jeho zakoupením….

Těšíme se na setkání s Vámi