Funkce

Systém C-Track

zobrazuje okamžitou polohu a pohyb vozidel v tuzemsku a v zahraničí, podává ihned zprávu o potížích, mnohonásobně zvyšuje bezpečnost posádky, vozidla a nákladu. Informuje o čase jízdy a zastávek, způsobu jízdy s vozidlem, vzdálenostech, avizuje příjezd k vykládce a nakládce, avizuje odklonění z naplánované trasy, vyjetí ze stanoveného prostoru.  
pracuje zcela automaticky, žádná data nemohou být úmyslně změněna. Proto jsou zaručeny vždy přesné, úplné a nezkreslené údaje.  
veškeré informace vidíte i slyšíte ihned, jejich současná archivace probíhá automaticky. Všechna uložená data můžete využívat manažersky i kdykoliv později a můžete tisknout zprávy.  
výsledkem unikátního řešení velmi vysoké komprese informací, obsažených v jediné zprávě SMS, jsou bezkonkurenčně nízké náklady na provozování systému v režimu SMS.   
systém C-Track nevyžaduje žádné dodatečné načítání tzv. "zbylých" informací až po návratu vozidla na základnu, všechny informace dostáváte ihned a přímo.  

Jednotka ve vozidle
Jednotku C-Track tvoří kompaktní, inteligentní modul s přijímačem GPS a komunikační jednotkou GSM. Do vozidla je vestavěn pro okolí "neviditelně". Počítačová jednotka je vybavena digitálními vstupy k jejich dalšímu možnému využití - například k okamžité signalizaci otevření nákladových dveří nebo k informaci o funkci různých dalších přídavných zařízení, uživatelem instalovaných ve (na) vozidle. Díky vlastnímu záložnímu zdroji proudu pracuje jednotka C-Track i po odpojení baterie vozidla.

Základna - řidící centrum ve Vaší kanceláři
Do Vašeho PC v kanceláři je instalována rychlá a víceúčelová aplikace softwaru C-Track (Windows 9x, NT, 2k, XP) včetně všech potřebných mapových podkladů. Základnová stanice přijímá automaticky zprávy a informace ze všech Vašich vozidel. Vždy aktuální poloha vozidel je zobrazena v mapě na obrazovce Vašeho PC. Záleží vždy jen na Vás, jaké standardní informace chcete vidět (i slyšet) "právě teď"."Historické" záznamy si zobrazíte kdykoli potřebujete - a vytisknete si příslušné zprávy, samozřejmě včetně "knihy jízd". C-Track je systém uživatelsky velice "přátelský", práce s ním nevyžaduje žádné předběžné znalosti či zkušenosti - a žádné Vaše pracovníky navíc!
satelliet.gif (18005 bytes)

GPS - satelitní sledování polohy
"Global positioning system" je zjišťování přesné polohy objektů kdekoli na světě využitím satelitů, zavěšených nad zeměkoulí. Přijímač palubního počítače C-Track zaznamenává nejen polohu vozidla, ale i další parametry, s vysokou přesností. Nepřetržitý přísun dat umožňuje jednotce C-Track vypočítávat automaticky, průběžně a přesně polohu, rychlost vozidla, ujetou vzdálenost – včetně prudkého zabrždění, pro náklad často nebezpečného
.

Využití satelitů pro plnou funkci C-Track je pro Vás zcela zdarma.

mast.gif (42410 bytes)GSM - SMS/GPRS komunikace
Oboustranné předávání dat mezi vozidly, základnou a naopak zajišťuje systém GSM-SMS nebo GPRS
C-Track využívá síť globálního systému mobilní komunikace. Síť GSM je ve všech zemích světa rychle rozšiřována a vylepšována, její služby a tím i Vaše náklady budou proto stále levnější, nikoliv naopak.

Volitelně
kdykoliv je možné rozšířit jednotku C-Track ve vozidle pro umožnění příjmu a odesílání textových zpráv SMS - například k okamžité změně dispozic pro řidiče. Stejně tak je možné na Vaše přání připojit k jednotce tzv. "hands-free sadu" pro oboustranné telefonické hovory, přičemž technicky lze omezit počet volaných stanic z vozidla jen na ty nejnutnější.
Číslo SIM karty jednotky ve vozidle zná v takovém případě jen majitel, proto žádné náklady navíc za příchozí hovory při cestách vozidel v zahraničí.
Využitím přepínače Soukromě/Služebně  je možné automaticky získávat informace o počtu kilometrů, ujetých pro soukromé nebo služební účely. Každá jízda tak může být označena buď jako soukromá nebo jako služební. Poté je možné vytisknout zprávu o služebních a soukromých cestách každého vozidla.
Možnost využití identifikace řidiče pomocí čipu i s funkcí imobilizéru, kdy vozidlo může nastartovat jen oprávněný řidič.